Welcome to myWebsite:)
@thefunny

YÜCE ALLAH'IN 99 İSMİ

1-ALLAH Her şeyin gerçek mabudu
2-
RAHMAN
Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran
3-
RAHİM
Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek
4-
MELİK
Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı
5-
KUDDÜS
C.C. Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran
6-
SELAM
Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan
7-
MÜMİN
Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren
8-
MÜHEYMİN
Bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan
9-
AZİZ
Sonsuz izzet sahibi olan
10-
CEBBAR
C.C. İstediğini zorla yaptıran
11-
MÜTEKEBBİR
Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi
12-
HALİK
Her şeyi yoktan yaratan
13-
BARİ
Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan
14-
MUSAVVİR
Her varlığa münasip şekil giydiren
15-
GAFFAR
C.C. Çok affeden
16-
KAHHAR
Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden
17-
VEHHAP
Bol bol hediyeler veren
18-
REZZAK
Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran
19-
FETTAH
Her şeyi hikmetle açan
20-
ALİM
C.C. Her şeyi hakkıyla bilen
21-
KABİD
İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan
22-
BASİT
İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten
23-
RAFİD
İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden
24-
RAFİ
Dilediklerinin mertebesini yükselten
25-
MUİZZ
C.C. İstediğine izzet veren ve şereflendiren
26-
MÜZİLL
İstediğini zelil kılan
27-
SEMİ
Gizli açık her sesi işiten
28-
BASİR
Her şeyi bütün incelikleriyle gören
29-
HAKEM
Hükmeden hakkı yerine getiren
30-
ADL
C.C. Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez
31-
LATİF
Lutfu keremi bol olan
32-
HABİR
Her şeyden haberdar olan
33-
HALİM
Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden
34-
AZİM
Kendisine büyük ümitler beslenen
35-
GAFUR
C.C. Kullarının günahlarını bağışlayan
36-
ŞEKUR
Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan
37-
ALİYY
Her şeyiyle yüce olan
38-
KEBİR
Varlığının kemaline hudut yoktur
39-
HAFIZ
Her şeyi muhafaza eden
40-
MUKİT
C.C. Her türlü mahlukata münasip rızık veren
41-
HASİB
Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören
42-
CELİL
Yücelik ve ululuk sahibi
43-
KERİM
İyilik ve ikramı bol olan
44-
RAKİB
Bütün varlıklar üzerinde gözcü
45-
MUCİB
C.C. Kullarının dualarına cevap veren
46-
VASİ
İlim ve insanı her şeyi içine alan
47-
HAKİM
Her şeyi yerli yerinde yapan
48-
VEDÜD
İtaatkar kullarını çok seven
49-
MECİD
Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz
50-
BAİS
C.C. Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten
51-
ŞEHİD
Kullarının her yaptığını gören
52-
HAKK
Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit
53-
VEKİL
Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan
54-
KAVİY
Güç ve kuvveti sonsuz olan
55-
METİN
C.C. Hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen
56-
VELİY
Müminlerin dostu olan
57-
HAMİD
En çok övülen ve en çok övgüye layık olan
58-
MUHSİ
Her şeyin sayısını bir bir bilen
59-
MÜBDİ
Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan
60-
MÜİD
C.C. Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten
61-
MUHYİ
Canlılara hayat veren
62-
MÜMİT
Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
63-
HAYY
Gerçek hayat sahibi olan
64-
KAYYUM
Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan
65-
VACİD
C.C. İstediğini bulan
66-
MACİD
Sonsuz şan ve yücelik sahibi
67-
VAHİD
İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan
68-
SAMED
Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil
69-
KADİR
Sonsuz kudret sahibi olan
70-
MUKTEDİR
C.C. Her şeye gücü yeten
71-
MUKADDİM
Dilediğini öne geçiren
72-
MUAHHİR
İstediğini arkaya bırakan
73-
EVVEL
Herşeyden önce olan
74-
AHİR
Herşeyden sonra olan
75-
ZAHİR
C.C. Varlığı apaçık görünen
76-
BATIN
Herşeyin iç yüzünden haberdar olan
77-
VALİ
Mahlukatın işlerini yoluna koyan
78-
MÜTEALİ
Ali, büyük
79-
BERR
Herkesten fazla iyilik yapan
80-
TEVVAB
C.C. Bütün tevbeleri kabul eden
81-
MÜNTEKİN
Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran
82-
AFÜVY
Kullarını çok çok affeden
83-
RAUF
Kullarına çok şefkat edip esirgeyen
84-
MALİKÜLMÜLK
Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır
85-
ZÜLCELALVELİKRAM
Büyüklük, fazl ve kerem sahibi
86-
MUKSİT
Bütün işleri denk, birbirine uygun
87-
CAMİ
İstediğini istediği şekilde toplayan
88-
GANİY
Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
89-
MUĞNİ
Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan
90-
MANİ
C.C. İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan
91-
DARR
Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan
92-
NAFİ
Faydalı şeyleri yaratan
93-
NUR
Alemleri, istediği simaları ve gönülleri
94-
HADİ
Kullarına hidayet veren
95-
BEDİ
C.C. Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen
96-
BAKİ
Varlığının sonu olmayan
97-
VARİS
Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi
98-
REŞİD
Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran
99-
SABUR C.C. Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın: